Sportfolio App

Het digitale portfolio binnen het bewegingsonderwijs


Wat: Technische realisatie | Wanneer: 2017 - heden


De Sportfolio App maakt het leerproces van de leerling inzichtelijk en biedt een uitdagende manier van beoordelen in het bewegingsonderwijs.

Techniche relatisatie van de app door Codecycler.


Voordelen van de Sportfolio App

  • De app biedt inzicht in de ontwikkeling van de leerling (visueel en statistisch).
  • De leerling bouwt aan een digitaal portfolio gedurende de schoolcarri√®re.
  • Het leerproces wordt belangrijker dan het eindresultaat.
  • De leerling wordt eigenaar van het eigen leerproces.
  • Geen papierwerk meer binnen de gymles, alles kan digitaal.
  • Op maat in te richten (eigen activiteiten, testen en bijvoorbeeld extra challenges).